Tietosuojaseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjän nimi : Matias Hildenin tukiryhmä
Osoite: Ryhäläntie 179, 52200 PUUMALA
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Unto Pasanen, unto.pasanen@gmail.com
Rekisterin nimi: Matias Hildenin vaalikampanjan tiedotus Pubivisakirjan tilaajarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään vain kampanjasta tiedottamiseen sekä kirjojen
toimittamiseen sekä laskuttamiseen.
Rekisterin tietosisältö
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Osoite
• Puhelinnumero
Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkosivujen lomakkeet
Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat tietokoneen kovalevyllä, eikä niihin pääse käsiksi kuin tietokoneen
käyttäjät
Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut
tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut
tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään
yhteyttä sähköpostitse.